Zhu, Qinfeng, City University Hong Kong, Hong Kong